• Flygbild som visar bygget av en ny gång- och cyklepassage i Kungens kurva

Trafiknyheter gällande Förbifarten

Många arbeten kommer att ske mellan Bredäng och Vårby backe. Bygget med E4 Förbifart Stockholm går enligt plan i Kungens kurva och det blir intensiva månader med bland annat tillfälliga trafikavstängningar vid sprängningar och planering av ett flertal trafikomläggningar under 2021 pågår. Det och många andra arbeten sker mellan [...]

  • Fasadbild av Kungens kurva Shoppingscenter

Kungens kurva fortfarande störst

Kungens kurva är även fortsatt den största handelsplatsen. Kungens kurva är även fortsatt den största handelsplatsen i Sverige sett till omsättning. Det visar den årliga kartläggningen av Sveriges köpcentrum och handelsområden som genomförs i samarbete HUI Research, Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC). Kungens Kurva Handelsområde, Huddinge: [...]

  • Bild på cykelpendlare i Huddinge

Gång- och cykelvägen längs Smistavägen i Kungens kurva byggs ut

Vi förbättrar gång- och cykelvägen längs Smistavägen, från Smista allé vid gång- och cykeltunneln under E4:an fram till Tangentvägen. Den nya gång- och cykelvägen blir bredare med separata filer för gående och cyklister och flera nya övergångsställen. Det blir ett regionalt cykelstråk som knyter ihop Huddinge centrum och Skärholmen. [...]

  • Den nya gång- och cykelbron över E4/E20 i Vårby backe

Nu öppnar gång- och cykelbron i Vårby backe

Snart kan du cykla och gå över E4/E20 i Vårby backe igen. Fredagen den 28 augusti öppnar Trafikverket den nya gång- och cykelbron. I höstas rev Trafikverket den gamla gång- och cykelbron i Vårby backe för att ge plats åt en ny. Den nya bron är längre än den [...]

  • Kartbild som visar trafikplatsen Lindvreten

Bron i trafikplats Lindvreten stängs natten till fredag

Natten till fredag den 28 augusti stänger Trafikverket bron över E4/E20 mellan Vårby allé och Kungens kurvaleden. Trafiken hänvisas till trafikplats Lindvreten Norra. Trafikplatsen ska rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya på- och avfarter till E4/E20 och till Vårby allé och Kungens kurvaleden. Det görs [...]

  • Karta där trafikplats Lindvreten är utritad.

Avfarten till trafikplats Lindvreten i södergående riktning stängs av

Avfarten till trafikplats Lindvreten i södergående riktning stängs av Trafikverkets arbeten med E4 Förbifart Stockholm påverkar trafiksituationen i området i och kring Kungens kurva även några år till. Nästa steg är att avfarten till trafikplats Lindvreten, i södergående riktning, stängs fredag kväll den 29 maj. Trafikanter som kommer norrifrån [...]