• Bilden visar en öppen plats med foodtrucks och utställningstält

Kungens kurva stories – Om en plats i förändring

Den 17 september lanserar Stockholms läns museum Kungens kurva stories. Museet har dokumenterat platsen i Huddinge sedan 2019 och nu kan du ta del av berättelserna härifrån direkt i din mobil. Du möter människor som verkar här, deras minnen och tankar om framtiden. Inom bara ett decennium kommer Kungens kurva [...]

  • Visionsbild av en park omgiven av byggnader

Kungens kurva får sin drottning

Nu närmar sig planerna för Victoria, en ny stadsdel, i Kungens kurva. Balder och KF Fastigheter samäger det joint venture-bolag som skapats för att utveckla den framtida stadsdelen i Kungens kurva. Ambitionen är att Victoria ska bli en förstad till huvudstaden. Förutsättningarna för detta är goda med norra Europas [...]

  • Kartbild som visar en ny påfart till E4/E20

Påfartsrampen till E4/E20 i norrgående riktning från Kungens Kurvaleden stängs

Påfartsrampen till E4/E20 i norrgående riktning från Kungens Kurvaleden stängs. För att kunna bygga den nya trafikplatsen, Lindvreten Södra, behöver påfartsrampen till E4/E20 i norrgående riktning från Kungens kurvaleden stängas. Tid för avstängning meddelas senare med ett exakt datum. Nuvarande plan är att påfartsrampen stängs under senare delen av [...]

  • Visionsbild av gatumiljö i Kungens kurva

Utvecklingsplan för Kungens kurva

Kommunens utvecklingsplaner innehåller nya bostäder och arbetstillfällen, bättre kommunikationer grönska, kultur och mötesplatser. Planen är att Kungens kurva utvecklas som en förstad som innehåller olika områden med olika och blandade funktioner. Där handelsplatsen finns kvar men i komprimerad skala och där det fylls på med i första hand [...]

  • Flygbild som visar bygget av en ny gång- och cyklepassage i Kungens kurva

Trafiknyheter gällande Förbifarten

Många arbeten kommer att ske mellan Bredäng och Vårby backe. Bygget med E4 Förbifart Stockholm går enligt plan i Kungens kurva och det blir intensiva månader med bland annat tillfälliga trafikavstängningar vid sprängningar och planering av ett flertal trafikomläggningar under 2021 pågår. Det och många andra arbeten sker mellan [...]

  • Fasadbild av Kungens kurva Shoppingscenter

Kungens kurva fortfarande störst

Kungens kurva är även fortsatt den största handelsplatsen. Kungens kurva är även fortsatt den största handelsplatsen i Sverige sett till omsättning. Det visar den årliga kartläggningen av Sveriges köpcentrum och handelsområden som genomförs i samarbete HUI Research, Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC). Kungens Kurva Handelsområde, Huddinge: [...]