Kungens kurva dagarna

I år blir Kungens kurva dagarna 27-29 maj. Företagarföreningen har den stora glädjen att berätta att vi anordnar Kungens kurva dagarna den 27-29 maj. För alla barnfamiljer har vi ”Skansentåget” som åker runt i området. Åkturen är gratis för alla. Kungens kurva Shoppingcenter, Heron city och Orangeriet har fullt med aktiviteter under dessa [...]

Kungens kurva stories – Om en plats i förändring

Den 17 september lanserar Stockholms läns museum Kungens kurva stories. Museet har dokumenterat platsen i Huddinge sedan 2019 och nu kan du ta del av berättelserna härifrån direkt i din mobil. Du möter människor som verkar här, deras minnen och tankar om framtiden. Inom bara ett decennium kommer Kungens kurva att se helt annorlunda ut. [...]

Kungens kurva får sin drottning

Nu närmar sig planerna för Victoria, en ny stadsdel, i Kungens kurva. Balder och KF Fastigheter samäger det joint venture-bolag som skapats för att utveckla den framtida stadsdelen i Kungens kurva. Ambitionen är att Victoria ska bli en förstad till huvudstaden. Förutsättningarna för detta är goda med norra Europas största handelsplats i området, [...]

Påfartsrampen till E4/E20 i norrgående riktning från Kungens Kurvaleden stängs

Påfartsrampen till E4/E20 i norrgående riktning från Kungens Kurvaleden stängs. För att kunna bygga den nya trafikplatsen, Lindvreten Södra, behöver påfartsrampen till E4/E20 i norrgående riktning från Kungens kurvaleden stängas. Tid för avstängning meddelas senare med ett exakt datum. Nuvarande plan är att påfartsrampen stängs under senare delen av juni 2021 och öppnas igen [...]

Utvecklingsplan för Kungens kurva

Kommunens utvecklingsplaner innehåller nya bostäder och arbetstillfällen, bättre kommunikationer grönska, kultur och mötesplatser. Planen är att Kungens kurva utvecklas som en förstad som innehåller olika områden med olika och blandade funktioner. Där handelsplatsen finns kvar men i komprimerad [...]