Utvecklingsplan för Kungens kurva

Kommunens utvecklingsplaner innehåller nya bostäder och arbetstillfällen, bättre kommunikationer grönska, kultur och mötesplatser. Planen är att Kungens kurva utvecklas som en förstad som innehåller olika områden med olika och blandade funktioner. Där handelsplatsen finns kvar men i komprimerad skala och där det fylls på med i första hand bostäder. Kungens kurva binds samman [...]

Trafiknyheter gällande Förbifarten

Många arbeten kommer att ske mellan Bredäng och Vårby backe. Bygget med E4 Förbifart Stockholm går enligt plan i Kungens kurva och det blir intensiva månader med bland annat tillfälliga trafikavstängningar vid sprängningar och planering av ett flertal trafikomläggningar under 2021 pågår. Det och många andra arbeten sker mellan Bredäng och Vårby backe. [...]

Kungens kurva fortfarande störst

Kungens kurva är även fortsatt den största handelsplatsen. Kungens kurva är även fortsatt den största handelsplatsen i Sverige sett till omsättning. Det visar den årliga kartläggningen av Sveriges köpcentrum och handelsområden som genomförs i samarbete HUI Research, Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC). Kungens Kurva Handelsområde, Huddinge: 7,8 miljarder kronor Barkarby [...]

Gång- och cykelvägen längs Smistavägen i Kungens kurva byggs ut

Vi förbättrar gång- och cykelvägen längs Smistavägen, från Smista allé vid gång- och cykeltunneln under E4:an fram till Tangentvägen. Den nya gång- och cykelvägen blir bredare med separata filer för gående och cyklister och flera nya övergångsställen. Det blir ett regionalt cykelstråk som knyter ihop Huddinge centrum och Skärholmen. Trafik kan passera byggarbetsplatsen [...]

Nu öppnar gång- och cykelbron i Vårby backe

Snart kan du cykla och gå över E4/E20 i Vårby backe igen. Fredagen den 28 augusti öppnar Trafikverket den nya gång- och cykelbron. I höstas rev Trafikverket den gamla gång- och cykelbron i Vårby backe för att ge [...]