Avfarten kommer vara stängd från och med den 29 januari.

Av trafiksäkerhetsskäl och för att kunna ta nästa steg i arbetet, kommer avfarten söderut från E4/E20 i Trafikplats Vårby vara stängd från och med den 29 januari.
Arbete med stängningen sker på natten mellan den 28 – 29 januari. Trafik från E4/E20 till Vårby allé, Botkyrkaleden och Glömstavägen leds om via Trafikplats Fittja.

Läs mer hos Trafikverket

Utvecklingsplan för Kungens kurva

Kommunens utvecklingsplaner innehåller nya bostäder och arbetstillfällen, bättre kommunikationer grönska, kultur och mötesplatser. Planen är att Kungens kurva utvecklas som en förstad som innehåller olika områden med olika och blandade funktioner. Där handelsplatsen [...]