Bild på cykelpendlare i Huddinge

Vi förbättrar gång- och cykelvägen längs Smistavägen, från Smista allé vid gång- och cykeltunneln under E4:an fram till Tangentvägen.

Den nya gång- och cykelvägen blir bredare med separata filer för gående och cyklister och flera nya övergångsställen. Det blir ett regionalt cykelstråk som knyter ihop Huddinge centrum och Skärholmen.

Trafik kan passera byggarbetsplatsen under byggtiden. För cyklister kan det bli lite trångt vid vissa passager. När vi stänger av vissa körfält förbi arbetsområdet kan det bli bilköer.

Arbetet startade i augusti och ska vara klar i december 2020.

Läs mer på huddinge.se

  • Bild av artisten Liamoo

Kungens kurva dagarna

I år är Kungens kurva dagarna 24-25 september. Företagarföreningen har den stora glädjen att berätta att vi anordnar Kungens kurva dagarna den 24-25 september, klockan 12-16. Omgångens upplaga av Kungens Kurva Dagarna blir [...]

  • Visionsbild av en park omgiven av byggnader

Kungens kurva får sin drottning

Nu närmar sig planerna för Victoria, en ny stadsdel, i Kungens kurva. Balder och KF Fastigheter samäger det joint venture-bolag som skapats för att utveckla den framtida stadsdelen i Kungens kurva. Ambitionen är att [...]