Vi förbättrar gång- och cykelvägen längs Smistavägen, från Smista allé vid gång- och cykeltunneln under E4:an fram till Tangentvägen.

Den nya gång- och cykelvägen blir bredare med separata filer för gående och cyklister och flera nya övergångsställen. Det blir ett regionalt cykelstråk som knyter ihop Huddinge centrum och Skärholmen.

Trafik kan passera byggarbetsplatsen under byggtiden. För cyklister kan det bli lite trångt vid vissa passager. När vi stänger av vissa körfält förbi arbetsområdet kan det bli bilköer.

Arbetet startade i augusti och ska vara klar i december 2020.

Läs mer på huddinge.se

Utvecklingsplan för Kungens kurva

Kommunens utvecklingsplaner innehåller nya bostäder och arbetstillfällen, bättre kommunikationer grönska, kultur och mötesplatser. Planen är att Kungens kurva utvecklas som en förstad som innehåller olika områden med olika och blandade funktioner. Där handelsplatsen [...]