Bostadsprojekt Kungens kurva

Förnyelsen av Kungens kurva har redan börjat. Ett stort bostadsprojekt skapar en välkomnande stadsdel, mer attraktiv för gående och cyklister. Redan år 2025 kan inflyttningen i de nya bostäderna börja och totalt planeras 3 500 bostäder.

Bostadsprojekt Kungens kurva

Nuvarande Tangentvägen förlängs till Dialoggatan och blir Ingvar Kamprads allé – en ny huvudgata med gång- och cykelvägar samt ett nytt torg. Planer finns för en utbyggnad av nuvarande Kungens kurva shoppingcenter.

Flygbild av trafiksplatser vid Kungens kurva

Snart blir det lättare att ta sig till Kungens kurva. Inte minst tack vare Förbifart Stockholm vars första delar nyligen invigts. Spårväg syd kommer att knyta samman Kungens kurva med Flemingsberg och Älvsjö. Samtidigt som ytterligare satsningar pågår för att förstärka cykelnätet i hela Huddinge kommun.

Vill du veta mer om utvecklingen i Kungens kurva? Prenumerera på nyhetsbrevet.

LÄS MER
Visionsbild av byggnader

Visionen för Kungens kurva är en ny stadsdel med cirka 3500 bostäder i form av en tät bebyggelse med en stor stadspark. Planprogrammet antogs i början av 2020 vilket betyder att arbetet kan inledas på allvar. Först ut är cirka 1500 bostäder, en F-9 skola, tre förskolor samt ett äldreboende.

Sjö med tre som badare och skog i bakgrunden

Gömmarens naturreservat är granne med Kungens kurva och erbjuder aktiviteter och upplevelser året om.

Visionsbild av byggnader i ett utvecklingsprojekt

Pågående projekt

Huddinge kommun har många pågående utvecklingsprojekt i Kungens kurva.

På Huddinge kommuns webbplats kan du läsa mer om de projekten som pågår.