Kommunens utvecklingsplaner innehåller nya bostäder och arbetstillfällen, bättre kommunikationer grönska, kultur och mötesplatser.

Planen är att Kungens kurva utvecklas som en förstad som innehåller olika områden med olika och blandade funktioner. Där handelsplatsen finns kvar men i komprimerad skala och där det fylls på med i första hand bostäder.

Kungens kurva binds samman med Skärholmen och drar nytta av mängden människor som rör sig på platsen. Genom gröna länkar knyts Gömmarens naturreservat närmare platsen och funktioner samt nya kopplingar gör det lätt och inbjudande att röra sig till fots eller på cykel genom stadsmiljön.

Tyck till om utvecklingsplanen!

Samrådsperioden pågår från den 1 februari till den 15 april, under den tiden har allmänheten möjlighet att tycka till om de framtida planerna. Alla synpunkter på planerna måste lämnas in skriftligt före den 15 april.

Här hittar du planen och samrådsinformation för Kungens kurva 2050

Trafiknyheter gällande Förbifarten

Många arbeten kommer att ske mellan Bredäng och Vårby backe. Bygget med E4 Förbifart Stockholm går enligt plan i Kungens kurva och det blir intensiva månader med bland annat tillfälliga trafikavstängningar vid sprängningar [...]

Kungens kurva fortfarande störst

Kungens kurva är även fortsatt den största handelsplatsen. Kungens kurva är även fortsatt den största handelsplatsen i Sverige sett till omsättning. Det visar den årliga kartläggningen av Sveriges köpcentrum och handelsområden som genomförs [...]