Natten till fredag den 28 augusti stänger Trafikverket bron över E4/E20 mellan Vårby allé och Kungens kurvaleden. Trafiken hänvisas till trafikplats Lindvreten Norra.

Trafikplatsen ska rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya på- och avfarter till E4/E20 och till Vårby allé och Kungens kurvaleden. Det görs för att förbättra trafikflödet i trafikplatsen när E4 Förbifart Stockholm är färdigbyggd.

Så påverkas bil-, gång- och cykeltrafik

Under byggtiden som beräknas pågå till 2023 går det inte att köra mellan Vårby allé och Kungens kurvaleden. Biltrafiken hänvisas till den nya trafikplatsen Lindvreten Norra. Gång- och cykeltrafiken hänvisas till den nya gång- och cykelbron i Vårby backe eller till gång- och cykelbron, Sadelmakarbron, mellan Skärholmsvägen och Heron City.

Läs mer hos Trafikverket