Loading...
Kungens kurva: Skandinaviens största handelsplats med växande handel och plats för spännande upplevelser. 2018-02-20T15:05:37+00:00

Välkommen till ett stort och växande utbud av butiker och service. Här hittar du cirka 150 butiker, restauranger, nöjen och upplevelser. Denna webbplats berättar om hela områdets utveckling – allt från infrastruktur till handel, bostäder och spännande upplevelser.
Här listar Företagarföreningen öppettider till enskilda butiker. 

Aktuellt i trafiken:
Sprängningar i Kungens kurva påverkar trafiken.
LÄS MER HOS TRAFIKVERKET

Förnyelsen av Kungens kurva har redan börjat. Här skapas en välkomnande stadsdel, mer attraktivt för gående och cyklister. Redan år 2022 kan närmare 10 000 människor påbörja inflyttningen i drygt 4 000 nya bostäder.

Planer för en omväxlande och levande stadsdel

Planeringen av det nya bostadsområdet i Kungens kurva är i full gång. Målet är en levande och omväxlande stadsdel med all den närservice som krävs i form av allt från skolor och vård till caféer och butiker.

Snart blir det lättare att ta sig till Kungens kurva. Inte minst tack vare Förbifart Stockholm vars första del nyligen invigts i form av en gång- och cykelbro över till Skärholmen. Spårväg syd kommer att knyta samman Kungens kurva med Flemingsberg och Älvsjö. Samtidigt som ytterligare satsningar pågår för att förstärka cykelnätet i hela Huddinge kommun.

Vill du veta mer om utvecklingen i Kungens kurva? Prenumerera på nyhetsbrevet.

LÄS MER