Kartbild som visar en ny påfart till E4/E20

Påfartsrampen till E4/E20 i norrgående riktning från Kungens Kurvaleden stängs.

För att kunna bygga den nya trafikplatsen, Lindvreten Södra, behöver påfartsrampen till E4/E20 i norrgående riktning från Kungens kurvaleden stängas. Tid för avstängning meddelas senare med ett exakt datum. Nuvarande plan är att påfartsrampen stängs under senare delen av juni 2021 och öppnas igen under 2023.

Stängningen ökar säkerheten och förbättrar framkomligheten för trafikanter på E4/E20 och arbetet kan utföras på ett mer säkert sätt vilket även ger en förbättrad arbetsmiljö på arbetsplatsen. Avstängningen gör även att bygget av trafikplatsen kan utföras på ett mer rationellt sätt.

Vill ni ha mer detaljerad information? Vi berättar gärna mer!

Per Lunde
Projektledare Trafikverket
per.lunde@trafikverket.se
070-471 26 56

Välkommen till Kungens kurva dagarna 27-28 maj

Nu är årets Kungens kurva dagar tillbaka. 27-28 maj klockan 12-16 ses vi utanför IKEA. Dagarna kommer att vara fulla av aktiviteter. Åk tuff-tuff tåget, ansiktsmålning, chans att vinna presentkort på 5 000 [...]

Kungens kurva växer med minst 30.000 kvm

Nu satsar Ingka Centres på att bli ett nytt upplevelsecentrum. Planen var ett nytt shoppingcenter à la Mall of Scandinavia, men nu satsar Ingka Centres i stället på att bli ett nytt, mycket [...]