Påfartsrampen till E4/E20 i norrgående riktning från Kungens Kurvaleden stängs.

För att kunna bygga den nya trafikplatsen, Lindvreten Södra, behöver påfartsrampen till E4/E20 i norrgående riktning från Kungens kurvaleden stängas. Tid för avstängning meddelas senare med ett exakt datum. Nuvarande plan är att påfartsrampen stängs under senare delen av juni 2021 och öppnas igen under 2023.

Stängningen ökar säkerheten och förbättrar framkomligheten för trafikanter på E4/E20 och arbetet kan utföras på ett mer säkert sätt vilket även ger en förbättrad arbetsmiljö på arbetsplatsen. Avstängningen gör även att bygget av trafikplatsen kan utföras på ett mer rationellt sätt.

Vill ni ha mer detaljerad information? Vi berättar gärna mer!

Per Lunde
Projektledare Trafikverket
per.lunde@trafikverket.se
070-471 26 56

Utvecklingsplan för Kungens kurva

Kommunens utvecklingsplaner innehåller nya bostäder och arbetstillfällen, bättre kommunikationer grönska, kultur och mötesplatser. Planen är att Kungens kurva utvecklas som en förstad som innehåller olika områden med olika och blandade funktioner. Där handelsplatsen [...]