TRAFIK2018-05-07T08:12:04+00:00

Nu bygger vi ett nytt svängkörfält åt höger från Smistavägen mot Smista allé. Rondellen är idag mycket trafikerad och mängden högersvängande bilar mot Smista och Segeltorp orsakar ofta köer. Arbetet startar i maj och planeras vara färdigt i augusti.

Följ de senaste trafikhändelserna kring Kungens kurva. Här ser du uppdaterade skyltar, kartor och händelser i realtid.

Aktuellt i trafiken:
Hal beläggning påverkar
trafiken.
LÄS MER HOS TRAFIKVERKET

Den nya huvudgatan i Kungens kurva blir Tangentvägen, från Dialoggatan i väster fram till Smistavägen i öster. Ta del av en beskrivning av projektet, tidplan och planhandlingar.

Snart blir det lättare att ta sig till Kungens kurva. Inte minst tack vare Förbifart Stockholm vars första del nyligen invigts i form av en gång- och cykelbro över till Skärholmen. Spårväg syd kommer att knyta samman Kungens kurva med Flemingsberg och Älvsjö. Samtidigt som ytterligare satsningar pågår för att förstärka cykelnätet i hela Huddinge kommun.

Bygget av Förbifart Stockholm pågår för fullt. Hos Trafikverket kan du följa framstegen i text och bild. Vill du se livebilder från byggplatsen finns två webbkameror uppsatta vid Kungens kurva.

Nu är det klart att staten, Stockholms läns landsting och Stockholms stad tillsammans med Huddinge kommun vill finansiera Spårväg syd.