Flygvy som visar en vision av byggnader i Kungens kurva

Visionsbild för den nya stadsdelen i Kungens kurva. Illustration: ÅWL Arkitekter

Nu är planprogrammet för Kungens kurvas 3500 bostäder antaget

Visionen för Kungens kurva är en ny stadsdel med cirka 3500 bostäder i form av en tät bebyggelse med en stor stadspark. Planprogrammet antogs nyligen vilket betyder att arbetet kan inledas på allvar.

– Vi befinner oss i början av ett mycket spännande projekt. Med planprogrammet som utgångspunkt gör vi nu en ny översyn av boendemiljön och utformningen av den nya stadsdelen, säger David Johansson, regionansvarig för fastighetsutveckling vid Balder och vd för Bostadsutveckling Kungens Kurva AB.

Gemensam utveckling
År 2019 bildade Balder och KF Fastigheter det gemensamma utvecklingsbolaget Bostadsutveckling Kungens Kurva AB. Tillsammans ska de utveckla Kungens kurva till en komplett stadsdel med cirka 3 500 nya bostäder, skolor, handel och service.

– KF har en historisk koppling till området med goda kunskaper kring områdets historia och utveckling, medan vi bidrar med kunskaper kring stadsutveckling, byggande och förvaltning, säger David Johansson.

I samarbetet ingår även Trenum som är ett företag som samägs av Balder och Tredje AP-fonden. Trenum ska uppföra cirka 20 procent av byggrätterna som hyresrätter.

Inleder med 1200 bostäder
Under 2020 startar arbetet med den första detaljplanen som ska gälla för området närmast Gömmarens naturreservat.

– Den första detaljplanen föreslås innehålla bland annat cirka 1200 bostäder, en F-9 skola, tre förskolor samt ett äldreboende, säger Albin Frandsen, exploateringsingenjör, Huddinge kommun.

Planprogrammet innehåller totalt 3500 bostäder, som kommer att detaljplaneras i flera etapper. Utvecklingen av Kungens kurva kan enligt den preliminära tidplanen gå i mål runt år 2040. Den första inflyttningen kan komma redan år 2025.

– Första gången jag hörde talas om planerna för Kungens kurva så var jag faktiskt lite tveksam. Men med mer kunskap så har jag insett hur fantastiska möjligheter som finns i området. Inte minst med tanke den planerade utbyggnaden av kollektivtrafiken, som till exempel Spårväg syd, säger David Johansson.

– Dessutom ger Förbifart Stockholm en oslagbar närhet till Stockholms norra delar och Arlanda flygplats.

Även närheten till Gömmarens naturreservat är något som redan lockar människor att flytta till Kungens kurva, berättar David Johansson.

– Många unga människor har tagit upp närheten till Gömmaren som en verklig fördel. Därför behöver också tillgängligheten till naturreservatet bli bättre, säger han.

Sedan ifjol pågår även en översyn av naturreservatet av Huddinge kommun.

Här hittar du det antagna planprogrammet för Kungens kurva

Välkommen till Kungens kurva dagarna 27-28 maj

Nu är årets Kungens kurva dagar tillbaka. 27-28 maj klockan 12-16 ses vi utanför IKEA. Dagarna kommer att vara fulla av aktiviteter. Åk tuff-tuff tåget, ansiktsmålning, chans att vinna presentkort på 5 000 [...]

Kungens kurva växer med minst 30.000 kvm

Nu satsar Ingka Centres på att bli ett nytt upplevelsecentrum. Planen var ett nytt shoppingcenter à la Mall of Scandinavia, men nu satsar Ingka Centres i stället på att bli ett nytt, mycket [...]