Nyligen skapades den nya organisationen Kraftsamling Kungens kurva för samverkan i utvecklingen av området. Målet med det bredare forumet är att skapa bättre förutsättningar för en starkare samverkan. Årets verksamhetsplan fokuserar på fem övergripande områden.

Kungens kurva är Sveriges största handelsområde med över 20 miljoner besökare varje år. Området står nu inför nya spännande utmaningar, som bostäder för cirka 10 000 invånare, och ett mer hållbart resande. Handelsurbanitetsskalan kan visa vägen för utvecklingen.

Allt starkare dialog kring utvecklingen av Kungens kurva

Utvecklingen av Kungens kurva kräver en tät dialog med alla aktörer i området. Det är bara tillsammans vi kan nå målet med en levande stadsdel med bostäder, skolor, service och mer shopping. Därför skapade vi nyligen en ny organisation för samverkan tillsammans med Kungens kurvas företagarförening samt Kungens Kurva Skärholmen Fastighetsägare ekonomisk förening.
Vi arrangerar även regelbundna frukostmöten där vi informerar kring pågående arbetet och långsiktig utveckling.

Planer för en omväxlande och levande stadsdel

Planeringen av det nya bostadsområdet i Kungens kurva är i full gång. Målet är en levande och omväxlande stadsdel med all den närservice som krävs i form av allt från skolor och vård till caféer och butiker.

Utvecklingen av Kungens kurva sker i samverkan med utvecklingen av Skärholmen. Målet är att skapa en sammanhållen upplevelse av de båda områdena.