Årets verksamhetsplan för Kraftsamling Kungens kurva

Den nya organisationen Kraftsamling Kungens kurva samlar Huddinge kommun, Kungens Kurva Skärholmens Fastighetsägare ekonomiska förening och Företagarföreningen Kungens Kurva. Tillsammans driver de en aktiv dialog för bättre samverkan i området.

Årets verksamhet- och aktivitetsplan för Kraftsamling Kungens Kurva fokuserar på fem övergripande områden som är avgörande för att uppnå målet med Kungens kurvas utveckling.

1. Utvecklingsplan för Kungens kurva inklusive visions- och målbildsarbete
– Hur kan bostäder och handel mötas? Hur skapas en levande stad?

Här ingår arbetet med en utvecklingsplan för Kungens kurva med en gemensam vision och målbild. En viktig del i arbetet är handelsurbanitetsskalan som tagits fram av Huddinge kommun och Kungens Kurva Skärholmens Fastighetsägare ek. förening. Huddinge kommun ska göra en ny handelsutredning för en fördjupad analys av handelsutvecklingen i området.

2. Tillgänglighet och trafik
– Hur kan Kungens kurvas attraktivitet säkerställas över tid och under områdets utveckling?

Förutom Förbifart Stockholm sker flera planerade utvecklingsarbeten som kan störa trafiken i området. Därför tar kommunen fram en skedesplanering för bättre samordning. Det pågår ett arbete med att förstärka gång- och cykelstråk samt underlätta för fler hållbara resor i och till Kungens kurva. Fyra gånger per år håller Huddinge kommun och Trafikverket gemensamma informationsmöten.

3. Drift och skötsel
– Hur säkerställer vi en rätt ambitionsnivå för städning i Kungens kurva?

Här undersöker kommunen förutsättningarna för en funktionsupphandling med fokus på drift och skötsel av allmänna ytor. Samtidigt ska Kraftsamling Kungens Kurva verka för en starkare dialog kring förutsättningar för en mer samordnad drift och skötsel. Två städdagar per år genomförs efter en överenskommelse mellan Huddinge kommun och Kungens Kurvas Företagarförening.

4. Trygghet och säkerhet
– Hur säkerställer vi trygghet och säkerhet i Kungens kurva över tid?

Målet är att skapa ett mer strukturerat arbete kring trygghet och säkerhet i området. Det är ett komplext arbete då det krävs insatser från flera aktörer och myndigheter. Under året etableras en dialog kring det fortsatta trygghets och säkerhetsarbetet.

5. Marknadsföring och kommunikation
– Hur skapar vi kontinuitet i marknadsföringen av området över tid, samt informerar om framtiden?

I samarbete med aktörer ska utvecklingen av Kungens kurva och området som handelsplats marknadsföras tydligare. Här ingår en dialog kring skyltning och skyltar, samordning av kommunikationen via webbplatserna kungenskurva.se och kungenskurva.nu, båda med tillhörande nyhetsbrev. Bland de kommande aktiviteterna finns Kungens Kurva Dagarna som genomförs två gånger per år.

Mer information om verksamhetsplanen och Kraftsamling Kungens Kurva ges av Ed Howard0734-444 746, edward.howard@huddinge.se

Kungens kurva fortsatt största handelsplats i Sverige

Även i år toppar Kungens kurva omsättningslistan över handelsplatser i landet. Konkurrensen blir dock allt tuffare från den växande e-handeln. Utvecklingen av Kungens kurva till en levande stadsdel ligger därför rätt i tiden. Huddinge kommun utvecklar Kungens kurva till en levande stadskärna med en mix av handel, bostäder, service och kultur

Ny avfart öppnar vid Lindvreten

Natten mellan 30 och 31 oktober 2019 öppnades den nya avfarten till trafikplats Lindvreten Norra från E4/E20 i södergående riktning.Ska du till Kungens kurva och Skärholmen och kommer norrifrån? Välj vänster körfält redan från Skärholmen för att köra av vid nya trafikplatsen Lindvreten Norra.