Årets verksamhetsplan för Kraftsamling Kungens kurva

Den nya organisationen Kraftsamling Kungens kurva samlar Huddinge kommun, Kungens Kurva Skärholmens Fastighetsägare ekonomiska förening och Företagarföreningen Kungens Kurva. Tillsammans driver de en aktiv dialog för bättre samverkan i området.

Årets verksamhet- och aktivitetsplan för Kraftsamling Kungens Kurva fokuserar på fem övergripande områden som är avgörande för att uppnå målet med Kungens kurvas utveckling.

1. Utvecklingsplan för Kungens kurva inklusive visions- och målbildsarbete
– Hur kan bostäder och handel mötas? Hur skapas en levande stad?

Här ingår arbetet med en utvecklingsplan för Kungens kurva med en gemensam vision och målbild. En viktig del i arbetet är handelsurbanitetsskalan som tagits fram av Huddinge kommun och Kungens Kurva Skärholmens Fastighetsägare ek. förening. Huddinge kommun ska göra en ny handelsutredning för en fördjupad analys av handelsutvecklingen i området.

2. Tillgänglighet och trafik
– Hur kan Kungens kurvas attraktivitet säkerställas över tid och under områdets utveckling?

Förutom Förbifart Stockholm sker flera planerade utvecklingsarbeten som kan störa trafiken i området. Därför tar kommunen fram en skedesplanering för bättre samordning. Det pågår ett arbete med att förstärka gång- och cykelstråk samt underlätta för fler hållbara resor i och till Kungens kurva. Fyra gånger per år håller Huddinge kommun och Trafikverket gemensamma informationsmöten.

3. Drift och skötsel
– Hur säkerställer vi en rätt ambitionsnivå för städning i Kungens kurva?

Här undersöker kommunen förutsättningarna för en funktionsupphandling med fokus på drift och skötsel av allmänna ytor. Samtidigt ska Kraftsamling Kungens Kurva verka för en starkare dialog kring förutsättningar för en mer samordnad drift och skötsel. Två städdagar per år genomförs efter en överenskommelse mellan Huddinge kommun och Kungens Kurvas Företagarförening.

4. Trygghet och säkerhet
– Hur säkerställer vi trygghet och säkerhet i Kungens kurva över tid?

Målet är att skapa ett mer strukturerat arbete kring trygghet och säkerhet i området. Det är ett komplext arbete då det krävs insatser från flera aktörer och myndigheter. Under året etableras en dialog kring det fortsatta trygghets och säkerhetsarbetet.

5. Marknadsföring och kommunikation
– Hur skapar vi kontinuitet i marknadsföringen av området över tid, samt informerar om framtiden?

I samarbete med aktörer ska utvecklingen av Kungens kurva och området som handelsplats marknadsföras tydligare. Här ingår en dialog kring skyltning och skyltar, samordning av kommunikationen via webbplatserna kungenskurva.se och kungenskurva.nu, båda med tillhörande nyhetsbrev. Bland de kommande aktiviteterna finns Kungens Kurva Dagarna som genomförs två gånger per år.

Mer information om verksamhetsplanen och Kraftsamling Kungens Kurva ges av Ed Howard0734-444 746, edward.howard@huddinge.se

Trafiken leds om i Kungens kurva

Trafiken leds om i Kungens kurva Från fredagen den 13 september leds en del av Modulvägen om och två körfält på Dialoggatan stängs av, ett körfält i vardera riktningen kommer att vara öppet. [...]

Nu öppnar Lindvreten Norra

Nu är det dags för delar av trafikplatsen Lindvreten Norra att öppna för trafik. I juli öppnar Trafikverket den stora rondellen och du kan åka från Kungens kurvaleden över E4/E20 via Videgårdsvägen. 

Nu öppnar flera gator i Kungens kurva!

Nu öppnar flera gator i Kungens kurva. Från och med fredagen den 24 maj klockan 13.00 kan du köra på Kungens kurvaleden igen. Onsdagen den 29 maj öppnar också den nya vägen Videgårdsvägen. [...]