Skedesplanering Kungens kurva2018-10-18T12:43:47+00:00

Skedesplanering Kungens kurva 2018-2024

Kungens kurva utvecklas och många byggnads- och infrastrukturprojekt kan påverka framkomligheten i området under kortare eller längre tid. I kartan ovan kan du klicka på pilarna för att stega dig fram genom de olika skedena i områdets utveckling. Nedan kan du läsa mer om tidsplanen för de olika projekten och hur de påverkar trafiken.

1. Spårväg syd
Ny tvärspårväg mellan 
Flemingsberg, Kungens kurva/Skärholmen och Älvsjö.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Period: Planeringsstart 2024. Färdigställd 2034.

2. Förbifart Stockholm
Avstängning av gångtunnel.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Gång- och cykeltrafiken leds om via ny GC-bro.
Period: 2016–2021.

3. Förbifart Stockholm
Ny trafikplats Lindvreten norra.
Trafikpåverkan: Påverkan på 
anslutningar till Månskärsvägen.
Period: 2016–2019.

4. Förbifart Stockholm
Utbyggnad av ny motorvägstunnel.
Trafikpåverkan: stor.
Period: 2014–2026.

5. Förbifart Stockholm
Lindvretens södra, trafikplats rivs och byggs om för att kunna få 
plats med fler körfält på E4/20
Trafikpåverkan: stor.
Period: 2019–2021.

6 Förbifart Stockholm
Vattenledningscentral Ekgårdsvägen.
Trafikpåverkan: Mindre påverkan.
Period: 2016–2019.

7. Förbifart Stockholm
Dagvattenmagasin Heron
Trafikpåverkan: Nej .
Period: 2016–2019.

8. Förbifart Stockholm
Sadelmakarbron.

9 Spårvägsdepå
Period: 2024–

10. Ingvar Kamprads allé
Trafikpåverkan: Påverkan på 
infarter och korsningsanslutningar.
Period: 2019–2022.

11. Aktivitetsstråk
Period: 2018.

12. Ingvar Kamprads allé, damm
Dagvattendamm nordöst Smistavägen.
Trafikpåverkan: Ev påverkan.
Period: 2019–2022.

13. Videgårdsvägen
Ny anslutning och breddning av del av Kungens kurva-leden.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Busstrafik behöver troligtvis ledas om till Kungens kurva-leden.
Period: 2016–2019.

14. Utbyggnad av fordonsgymnasiet
Trafikpåverkan: Nej.
Period: 2018.

15. Bonnier, Segmentet 1
Ombyggnation av befintligt hus och parkeringsyta.
Trafikpåverkan: Nej.
Period: 2018–2020.

16. KF-fastigheter bostäder
Ny stadsdel med 3500 bostäder.
Trafikpåverkan: Ja, tillkommande trafikrörelser för 3500 bostäder.
Period: 2022–2023 (etapp 1).

17. Cirkeln 2
Tillbyggnad.
Trafikpåverkan: Nej.
Period: 2019.

18. IKEA och shoppingcenter
IKEA ska utöka shoppingcentrum och renovera Ikea-varuhuset.
Trafikpåverkan: Ja, Modulvägen, Dialoggatan och Ingvar Kamprads allé.
Period: 2019–2023