TRAFIK 2018-01-25T14:01:41+00:00

Nu har gång- och cykelbron Sadelmakarbron invigts som den första etappen av Förbifart Stockholm. Bron knyter ihop Skärholmen och Kungens kurva, och är en förlängning av arbetet med att skapa bättre trafikmiljö för gående och cyklister i Kungens kurva.

Nu är det klart att staten, Stockholms läns landsting och Stockholms stad tillsammans med Huddinge kommun vill finansiera Spårväg syd.

Aktuellt i trafiken:
Sprängningar i Kungens kurva påverkar trafiken.
LÄS MER HOS TRAFIKVERKET

Följ de senaste trafikhändelserna kring Kungens kurva. Här ser du uppdaterade skyltar, kartor och händelser i realtid.

Snart blir det lättare att ta sig till Kungens kurva. Inte minst tack vare Förbifart Stockholm vars första del nyligen invigts i form av en gång- och cykelbro över till Skärholmen. Spårväg syd kommer att knyta samman Kungens kurva med Flemingsberg och Älvsjö. Samtidigt som ytterligare satsningar pågår för att förstärka cykelnätet i hela Huddinge kommun.

Den nya huvudgatan i Kungens kurva blir Tangentvägen, från Dialoggatan i väster fram till Smistavägen i öster. Ta del av en beskrivning av projektet, tidplan och planhandlingar.

Vill du veta mer om utvecklingen i Kungens kurva? Prenumerera på nyhetsbrevet.

LÄS MER