Bostadsprojekt Kungens kurva

Planeringen av det nya bostadsområdet i Kungens kurva är i full gång. KF Fastigheters bostadsprojekt ger cirka 3 500 bostäder med första inflyttning 2024.

Bostadsprojekt Kungens kurva

Förnyelsen av Kungens kurva har redan börjat. Ett stort bostadsprojekt skapar en välkomnande stadsdel, mer attraktiv för gående och cyklister. Redan år 2024 kan närmare 10 000 människor påbörja inflyttningen i drygt 3 500 nya bostäder.

Välkommen att besöka Kungens kurva, Sveriges största handelsområde!
För information om öppettider och adresser, besök respektive aktörs webbsida.

Nu har gång- och cykelbron Sadelmakarbron invigts som den första etappen av Förbifart Stockholm. Bron knyter ihop Skärholmen och Kungens kurva, och är en förlängning av arbetet med att skapa bättre trafikmiljö för gående och cyklister i Kungens kurva.

Naturen runt knuten

Gömmarens naturreservat är granne med Kungens kurva och erbjuder aktiviteter och upplevelser året om. Läs mer om Gömmaren i Naturkartan.

Kartbild över trafikvägar i Kungens kurva

Snart blir det lättare att ta sig till Kungens kurva. Inte minst tack vare Förbifart Stockholm vars första del nyligen invigts i form av en gång- och cykelbro över till Skärholmen. Spårväg syd kommer att knyta samman Kungens kurva med Flemingsberg och Älvsjö. Samtidigt som ytterligare satsningar pågår för att förstärka cykelnätet i hela Huddinge kommun.

Vill du veta mer om utvecklingen i Kungens kurva? Prenumerera på nyhetsbrevet.

LÄS MER