Svår fråga, men då hoppas vi ha kommit flera steg på vägen mot att ha skapat en levande stadsdel med bostäder och tryggare gatumiljö. Samtidigt ska Förbifart Stockholm vara färdigt 2026 och Spårväg syd då vara på god väg.