Cirka 20 000 nya bostäder planeras i Huddinge kommun till 2030. I Kungens kurva vill vi både utveckla dagens handel men även skapa en levande stadsdel där fler kan bo och arbeta. Läs mer om Huddinges framtidsplaner.