Gång- och cykelvägen längs Smistavägen i Kungens kurva byggs ut

Vi förbättrar gång- och cykelvägen längs Smistavägen, från Smista allé vid gång- och cykeltunneln under E4:an fram till Tangentvägen. Den nya gång- och cykelvägen blir bredare med separata filer för gående och cyklister och flera nya övergångsställen. Det blir ett regionalt cykelstråk som knyter ihop Huddinge centrum och Skärholmen. Trafik kan passera byggarbetsplatsen [...]

Nu öppnar gång- och cykelbron i Vårby backe

Snart kan du cykla och gå över E4/E20 i Vårby backe igen. Fredagen den 28 augusti öppnar Trafikverket den nya gång- och cykelbron. I höstas rev Trafikverket den gamla gång- och cykelbron i Vårby backe för att ge plats åt en ny. Den nya bron är längre än den tidigare eftersom E4/E20 i [...]

Bron i trafikplats Lindvreten stängs natten till fredag

Natten till fredag den 28 augusti stänger Trafikverket bron över E4/E20 mellan Vårby allé och Kungens kurvaleden. Trafiken hänvisas till trafikplats Lindvreten Norra. Trafikplatsen ska rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya på- och avfarter till E4/E20 och till Vårby allé och Kungens kurvaleden. Det görs för att förbättra trafikflödet [...]

  • Karta där trafikplats Lindvreten är utritad.

Avfarten till trafikplats Lindvreten i södergående riktning stängs av

Avfarten till trafikplats Lindvreten i södergående riktning stängs av Trafikverkets arbeten med E4 Förbifart Stockholm påverkar trafiksituationen i området i och kring Kungens kurva även några år till. Nästa steg är att avfarten till trafikplats Lindvreten, i södergående riktning, stängs fredag kväll den 29 maj. Trafikanter som kommer norrifrån hänvisas därefter till trafikplatsen [...]

Kungens kurva fortsatt största handelsplats i Sverige

Även i år toppar Kungens kurva omsättningslistan över handelsplatser i landet. Konkurrensen blir dock allt tuffare från den växande e-handeln. Utvecklingen av Kungens kurva till en levande stadsdel ligger därför rätt i tiden. Huddinge kommun utvecklar Kungens kurva till en levande stadskärna med en mix av handel, bostäder, service och kultur