Karta där trafikplats Lindvreten är utmärkt.

Avfarten till trafikplats Lindvreten i södergående riktning stängs av

Trafikverkets arbeten med E4 Förbifart Stockholm påverkar trafiksituationen i området i och kring Kungens kurva även några år till.

Nästa steg är att avfarten till trafikplats Lindvreten, i södergående riktning, stängs fredag kväll den 29 maj.
Trafikanter som kommer norrifrån hänvisas därefter till trafikplatsen Lindvreten Norra.  Avfarten öppnar igen, i nytt läge, när den nya trafikplatsen är färdigbyggd. Preliminärt blir detta år 2023.

Läs mer om detta på Trafikverkets hemsida.

Här kan du få mer information gällande påverkande arbeten i närtid.