Karta där trafikplats Lindvreten är utmärkt.

Avfarten till trafikplats Lindvreten i södergående riktning stängs av

Trafikverkets arbeten med E4 Förbifart Stockholm påverkar trafiksituationen i området i och kring Kungens kurva även några år till.

Nästa steg är att avfarten till trafikplats Lindvreten, i södergående riktning, stängs fredag kväll den 29 maj.
Trafikanter som kommer norrifrån hänvisas därefter till trafikplatsen Lindvreten Norra.  Avfarten öppnar igen, i nytt läge, när den nya trafikplatsen är färdigbyggd. Preliminärt blir detta år 2023.

Läs mer om detta på Trafikverkets hemsida.

Här kan du få mer information gällande påverkande arbeten i närtid.

Kungens kurva fortsatt största handelsplats i Sverige

Även i år toppar Kungens kurva omsättningslistan över handelsplatser i landet. Konkurrensen blir dock allt tuffare från den växande e-handeln. Utvecklingen av Kungens kurva till en levande stadsdel ligger därför rätt i tiden. Huddinge kommun utvecklar Kungens kurva till en levande stadskärna med en mix av handel, bostäder, service och kultur

Ny avfart öppnar vid Lindvreten

Natten mellan 30 och 31 oktober 2019 öppnades den nya avfarten till trafikplats Lindvreten Norra från E4/E20 i södergående riktning.Ska du till Kungens kurva och Skärholmen och kommer norrifrån? Välj vänster körfält redan från Skärholmen för att köra av vid nya trafikplatsen Lindvreten Norra.