Kungens kurva fortsatt största handelsplats i Sverige

Även i år toppar Kungens kurva omsättningslistan över handelsplatser i landet. Konkurrensen blir dock allt tuffare från den växande e-handeln. Utvecklingen av Kungens kurva till en levande stadsdel ligger därför rätt i tiden.

Huddinge kommun utvecklar Kungens kurva till en levande stadskärna med en mix av handel, bostäder, service och kultur. Maria R Andersson, centrumchef för Kungens Kurva Shoppingcenter, ser fram mot en plats med mer rörelse dygnet runt.

– En mer urban satsdel skapar nya perspektiv där vi kan utveckla vår affärsidé och arbeta med vårt upptagningsområde i nya former. Vi kan starta upp samarbete med olika intressenter vilket känns mycket spännande, säger Maria R Andersson.

– Genom bostäderna kan vi även anpassa verksamheten till ett ”always on” center som ger mer liv och rörelse i området. En mötesplats där både kunder och våra partner känner tillhörighet till och är stolta över.

E-handeln förändrar spelplanen

E-handeln beräknas stå för omkring 25 procent av all handel om några år, dess framfart påverkar stora delar av utvecklingen av den fysiska handelns framtid samt infrastrukturen för varudistribution.

– Fastighetsägare och handlare måste vara beredda på att förändra, skapa trivsamma miljöer och kanske addera upplevelser i högre utsträckning för att fortsätta locka personer till fysiska butiker, säger Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun.

Handeln i Kungens kurva är viktig, inte minst för den skapar många arbetstillfällen och gör platsen till ett besöksmål med miljontals besökare, betonar Pia Forsberg.

– Kungens Kurva är ett stort område och här finns plats för mycket. Viktigt är att kommunen tillsammans med fastighetsägare och aktörer i området samverkar kring utvecklingen. Kungens kurva har goda förutsättningar för att i framtiden kunna vara en bra plats att både bo i och besöka.

Mer varierad verksamhet

Maria R Andersson ser utvecklingen som ett tillfälle att bygga ut verksamheten till att omfatta fler funktioner än i dag.

– I tillägg till att erbjuda shoppingupplevelser, kombinerat med stort matutbud, vill ta ett ta större ansvar för hela upptagningsområdet. Det kan exempelvis handla om lärande för både stora och små, säger hon.

Möjligheten att utföra fler ärenden på samma plats kan göra det möjligt att spara tid, menar hon.

– Vi tänker att vill vill spendera mer tid med familj och vänner men samtidigt spara tid genom att exempelvis genomföra arbetsmöten hos oss, samtidigt som du kan utföra olika ärenden, säger Maria R Andersson.

Handelsplatstoppen

  1. Kungens kurva, Huddinge (7,5)
  2. Barkarby handelsplats, Järfälla (6,1)
  3. Gekås, Ullared (6,0)
  4. Erikslund, Västerås (5,9)
  5. Boländerna, Uppsala (5,6)

Omsättning 2018 i miljarder kronor inklusive moms inom parentes. Källa: SSCD-Swedish Shopping Centre Directory

Kungens kurva fortsatt största handelsplats i Sverige

Även i år toppar Kungens kurva omsättningslistan över handelsplatser i landet. Konkurrensen blir dock allt tuffare från den växande e-handeln. Utvecklingen av Kungens kurva till en levande stadsdel ligger därför rätt i tiden. Huddinge kommun utvecklar Kungens kurva till en levande stadskärna med en mix av handel, bostäder, service och kultur

Ny avfart öppnar vid Lindvreten

Natten mellan 30 och 31 oktober 2019 öppnades den nya avfarten till trafikplats Lindvreten Norra från E4/E20 i södergående riktning.Ska du till Kungens kurva och Skärholmen och kommer norrifrån? Välj vänster körfält redan från Skärholmen för att köra av vid nya trafikplatsen Lindvreten Norra.