Trafiken leds om i Kungens kurva

Från fredagen den 13 september leds en del av Modulvägen om och två körfält på Dialoggatan stängs av, ett körfält i vardera riktningen kommer att vara öppet. I samband med det får några busslinjer ändrade hållplatser.

Framkomligheten i området kan bli begränsad under vissa tider, så som kvällar och helger.

Trafiken leds om eftersom Stockholm Vatten och Avfall lägger nya ledningar och bygger dagvattendammar i området. Arbetet längs Dialoggatan kommer att pågå i cirka ett år. Omledningen startar fredagen den 13 september, men under hela vecka 37 pågår förberedande arbeten.

För dig som åker bil
En del av Modulvägen stängs av och leds om över Ikeas parkering. På en del av Dialoggatan stängs två av fyra körfält av. Det kommer att finnas ett körfält i vardera riktningen.

För dig som åker buss
Buss 707, 710, 737 och 740 stannar inte vid ordinarie hållplats Kungens kurva. De stannar vid en tillfällig busshållplats vid vägen över Ikeas parkering.

Buss 173 mot Skarpnäck, 748 mot Liljeholmen och 865 mot Skärholmen stannar inte vid hållplats Kungens kurva. Resenärer hänvisas till hållplats Månskärsvägen.

Buss 173 mot Skärholmen, 748 mot Södertälje och 865 mot Handen stannar vid hållplats Kungens kurva, observera att hållplatsen har flyttats 20 meter framåt.

För dig som cyklar eller går
Gång- och cykelvägen leds om över Ikeas parkering.

Kungens kurva fortsatt största handelsplats i Sverige

Även i år toppar Kungens kurva omsättningslistan över handelsplatser i landet. Konkurrensen blir dock allt tuffare från den växande e-handeln. Utvecklingen av Kungens kurva till en levande stadsdel ligger därför rätt i tiden. Huddinge kommun utvecklar Kungens kurva till en levande stadskärna med en mix av handel, bostäder, service och kultur

Ny avfart öppnar vid Lindvreten

Natten mellan 30 och 31 oktober 2019 öppnades den nya avfarten till trafikplats Lindvreten Norra från E4/E20 i södergående riktning.Ska du till Kungens kurva och Skärholmen och kommer norrifrån? Välj vänster körfält redan från Skärholmen för att köra av vid nya trafikplatsen Lindvreten Norra.