Ny gång- och cykelbro planeras över E4:an

I sommar påbörjar Trafikverket de inledande arbetena med en ny trafikplats vid Lindvreten och en gång- och cykelbro över väg E4/E20.

Den befintliga bron vid Lindvreten ska rivas och ersättas av en större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. Dessutom kommer en helt ny gång- och cykelbro byggas söder om Lindvreten.

Arbetena påbörjas under sommaren med att skyddsbarriärer sätts upp längs vägen.

Färdigt planeras arbetet bli första halvåret 2022.

Under byggtiden kommer trafiksituationen att påverkas – läs mer hos Trafikverket.

  • Karta

En del av Kungens kurvaleden avstängd

Mellan januari 2019 och slutet av maj 2019 stängs en del av Kungens kurvaleden av. Vi vill göra Kungens kurva mer tillgängligt och utveckla området till att bli både handelsplats och en spännande plats att bo på! För att kunna fortsätta arbetet behöver en del av Kungens kurvaleden stängas av för trafik fram till slutet av maj.