Ny gång- och cykelbro planeras över E4:an

I sommar påbörjar Trafikverket de inledande arbetena med en ny trafikplats vid Lindvreten och en gång- och cykelbro över väg E4/E20.

Den befintliga bron vid Lindvreten ska rivas och ersättas av en större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. Dessutom kommer en helt ny gång- och cykelbro byggas söder om Lindvreten.

Arbetena påbörjas under sommaren med att skyddsbarriärer sätts upp längs vägen.

Färdigt planeras arbetet bli första halvåret 2022.

Under byggtiden kommer trafiksituationen att påverkas – läs mer hos Trafikverket.

Nu öppnar flera gator i Kungens kurva!

Nu öppnar flera gator i Kungens kurva. Från och med fredagen den 24 maj klockan 13.00 kan du köra på Kungens kurvaleden igen. Onsdagen den 29 maj öppnar också den nya vägen Videgårdsvägen. [...]

Äntligen dags för Kungens kurva-dagarna

Äntligen dags för Kungens kurva-dagarna Den 25 och 26 maj är det dags för Kungens kurva-dagar igen. Under helgen pågår massor av evenemang i området. Under lördagen kan du passa på att se [...]

Dags för sandsopning

Sandsopning är ett tydligt vårtecken. Den 25 mars startar årets sandsopning i Huddinge kommun. Här hittar du ett preliminärt schema över varje del av kommunen.