Populär dialog för utvecklingen av Kungens kurva

Vad skulle locka dig att flytta till Kungens kurva? Naturen runt knuten, bra kommunikationer och närheten till handeln var de tre vanligaste svaren från de som besökte dialogen i Kungens kurva.

Förnyelsen av Kungens kurva har börjat och här planeras nu för cirka 3 500 bostäder. Fler människor än förväntat passade på att tycka till om utvecklingen av Kungens kurva under kommunens dialogmöte i början av juni. Totalt fick kommunen in 160 svar på frågan: vad skulle locka dig att flytta till Kungens kurva? Och ett av svaren överraskade, menar Albin Frandsen, exploateringsingenjör, Huddinge kommun.

Albin Frandsen, exploateringsingenjör, Huddinge kommun.

– Många ser det befintliga handelsområdet som en stark tillgång. Särskilt när de jämför med andra områden där det byggs nya bostäder, säger Albin Frandsen.

Här finns redan handeln på plats
I många fall saknas mataffärer och annan service när ett nytt bostadsområde står klart. Då tvingas de boende till längre resor än önskvärt för att göra sina dagliga ärenden. Något som inte kommer att bli fallet i Kungens kurva, menar han.

– Här finns den servicen redan på plats, vilket är rätt unikt.

Besökarnas åsikter samlades i ett ordmoln där storleken på orden avspeglar antalet personer som angav det som viktigt.

Närheten till naturen och tillgången till goda kommunikationer var delar som betonades. Att göra det lättare att nå Kungens kurva även med kollektiva färdmedel är prioriterat, menar Albin Frandsen.

– Flera av besökarna hade redan hört om den kommande Spårväg syd och såg det som en mycket positiv utveckling.

Fler dialoger planeras
Fortfarande är planeringen av utvecklingen av Kungens kurva i ett mycket tidigt skede, betonar Albin Frandsen.

Besökarnas åsikter samlades i ett ordmoln där storleken på orden avspeglar antalet personer som angav det som viktigt.

– Vi kommer att ha ett flertal dialoger under hela planeringsperioden. Det är viktigt för oss att få veta vad som känns positivt, och som vi ska behålla och stärka, och vad vi behöver förändra när vi går vidare i planeringen, säger Albin Frandsen.

Det planeras även för liknande dialoger med verksamheter och organisationer som finns i Kungens kurva.

– Vi är otroligt glada att vi fick möjlighet att ta del av människors tankar och idéer om Kungens kurvas utveckling. Det hjälper i arbetet med att skapa en levande urban stadsmiljö med bostäder, kultur, service, upplevelser, handel och rekreation. Här ska finnas något för alla och då är det avgörande att vi vet vad folk vill ha, säger Sara Andersson, områdesstrateg för nordvästra Huddinge.

Läs mer om dialogarbetet i Huddinge: ”Spännande samtal om Kungens kurvas och centrala Huddinges utveckling”

Nu öppnar flera gator i Kungens kurva!

Nu öppnar flera gator i Kungens kurva. Från och med fredagen den 24 maj klockan 13.00 kan du köra på Kungens kurvaleden igen. Onsdagen den 29 maj öppnar också den nya vägen Videgårdsvägen. [...]

Äntligen dags för Kungens kurva-dagarna

Äntligen dags för Kungens kurva-dagarna Den 25 och 26 maj är det dags för Kungens kurva-dagar igen. Under helgen pågår massor av evenemang i området. Under lördagen kan du passa på att se [...]

Dags för sandsopning

Sandsopning är ett tydligt vårtecken. Den 25 mars startar årets sandsopning i Huddinge kommun. Här hittar du ett preliminärt schema över varje del av kommunen.