Hur reser du i Kungens kurva?

Just nu genomför Huddinge kommun en undersökning för att se hur Kungens kurvas besökare rör sig i området. 

Kungens kurva växer och det som idag är ett handelsområde där besökaren tar sig fram med bil kommer i framtiden vara ett område där även bostadsområden och service får plats, med Gömmarens naturreservat inpå knuten. Här kommer människor att leva och röra sig och vi behöver skapa ett område där det är tryggt och enkelt att ta sig fram. Vi behöver också jobba för att få bort dagens, och undvika framtidens, köer och trafikproblem.

För att kunna göra detta på bästa sätt genomför vi nu en resvaneundersökning. Resultatet kommer att ligga till grund för en handlingsplan för hur vi behåller tillgängligheten i området och ökar andelen hållbara resor till, från och i Kungens kurva.

Läs mer om undersökningen på huddinge.se

  • Karta

En del av Kungens kurvaleden avstängd

Mellan januari 2019 och slutet av maj 2019 stängs en del av Kungens kurvaleden av. Vi vill göra Kungens kurva mer tillgängligt och utveckla området till att bli både handelsplats och en spännande plats att bo på! För att kunna fortsätta arbetet behöver en del av Kungens kurvaleden stängas av för trafik fram till slutet av maj.