Hur reser du i Kungens kurva?

Just nu genomför Huddinge kommun en undersökning för att se hur Kungens kurvas besökare rör sig i området. 

Kungens kurva växer och det som idag är ett handelsområde där besökaren tar sig fram med bil kommer i framtiden vara ett område där även bostadsområden och service får plats, med Gömmarens naturreservat inpå knuten. Här kommer människor att leva och röra sig och vi behöver skapa ett område där det är tryggt och enkelt att ta sig fram. Vi behöver också jobba för att få bort dagens, och undvika framtidens, köer och trafikproblem.

För att kunna göra detta på bästa sätt genomför vi nu en resvaneundersökning. Resultatet kommer att ligga till grund för en handlingsplan för hur vi behåller tillgängligheten i området och ökar andelen hållbara resor till, från och i Kungens kurva.

Läs mer om undersökningen på huddinge.se

Hyr kontor i Kungen kurva

Hyr eller köp kontor och lokal i Kungens kurva Kungens kurva är inte bara en del av Skandinaviens största shoppingområde. Här finns även kontorslokaler att hyra eller köpa. Och naturligtvis lediga lokaler till [...]

Ny gång- och cykelbro planeras över E4:an

Ny gång- och cykelbro planeras över E4:an I sommar påbörjar Trafikverket de inledande arbetena med en ny trafikplats vid Lindvreten och en gång- och cykelbro över väg E4/E20. Den befintliga bron vid Lindvreten [...]

2018-06-05T12:26:51+00:00 5 juni, 2018|