Coop samlar näthandeln till Kungens kurva

Coop upplever en kraftig expansion inom näthandel och flyttar nu sitt näthandelscenter till Kungens kurva. Den nya anläggningen ska täcka hela Mälardalen och mer än tredubblar Coops leveranskapacitet.

Coop satsar på ett nytt näthandelcenter genonm expansion i Kungens kurva som blir en av matkedjans enskilt största verksamheter. I dag finns motsvarande center i Högdalen. Flytten har redan påbörjats och nu pågår intrimning för en komplett driftsättning under april/maj.

– Mot bakgrund av Coops starka tillväxt inom näthandel de senaste åren så är det glädjande att kunna presentera denna nyhet vilket ger en kraftigt förstärkt kapacitet och goda möjligheter att effektivisera detta viktiga område, säger Sonat Burman-Olsson, VD och Koncernchef för Coop Sverige.

Konceptet kallas ”dark store” och ytan är på cirka 6000 kvadratmeter. Härifrån kommer cirka 10 000 orders per vecka att kunna skickas ut till kunderna.

Satsningen sker tillsammans med fastighetsägaren: ett konsortium som leds av norska Pioneer Capital Partners som i sin tur utgör en del av Adolfsen Group.

Kungens Kurva som sedan länge är Skandinaviens största handelsområde kommer att växa i betydelse de närmaste åren bland annat i anslutning till färdigställandet av mångmiljard-projektet Förbifart Stockholm.

Mer om satsningen hos Coop.

Handelsurbanitetsskala ger dialog kring Kungens kurvas utveckling

Kungens kurva är Sveriges största handelsområde med över 20 miljoner besökare varje år. Området står nu inför nya spännande utmaningar, som bostäder för cirka 10 000 invånare, och ett mer hållbart resande. Handelsurbanitetsskalan kan visa vägen för utvecklingen.

Kungens Kurva Shoppingcenter växer som planerat

Kungens Kurva Shoppingcenter växer som planerat IKEA Centres bygger ut Kungens Kurva Shoppingcenter för att rymma ytterligare drygt 100 fler butiker. Utbyggnaden skapar mer av en mötesplats för besökarna än tidigare. Planerna på [...]

Paus för resort i Kungens kurva

Huddinge kommun har valt att avsluta projektet med en resort i Kungens kurva, och tänkbara utvecklingsmöjligheter för fastigheten ska utredas inom ramen för utvecklingsplanen som tas fram under 2018.

2018-01-23T12:16:40+00:00