Tangentvägen blir den nya huvudgatan

Den nya huvudgatan i Kungens kurva blir Tangentvägen. Den sträcker sig från Dialoggatan i väster fram till Smistavägen i öster. Här skapas en stadslik miljö där det blir attraktivt och säkert att ta sig fram till fots och med cykel.

Tangentvägen som går rakt ner från Smistavägen till Dialoggatan blir den nya genomfartsvägen i Kungens kurva. Gatumiljön omformas för att bli tryggare och passa in i en stadsdel som rymmer bostäder och service. Dessutom ingår gatan i det föreslagna stamnät för kollektivtrafik där busstrafik ska kunna ta sig fram utan att fastna i bilköer.

– För att skapa en stadslik miljö är det viktigt att stråk för gångtrafikanter och cyklister är tillgängliga och trygga, säger Sara Andersson, områdesstrateg för Kungens kurva, Huddinge kommun. Det handlar bland annat om naturliga mötesplatser, trivsam grön miljö och bra belysning.

Norr om Tangentvägen förnyar IKEA området till en mötesplats med ett växande shoppingcenter, och i söder skapas det stora bostadsområdet med cirka 4200 nya bostäder. Längs Tangentvägen planeras såväl torgyta som en damm för att öka attraktivitet och trivseln.

Leos största lekland

När Leos Lekland öppnade sin största verksamhet hittills valde de Kungens kurva. Här finns cirka 10 000 kvadrameter yta för barnens bus.  Leos Lekland är Nordens största och mest besökta leklandskedja. Kedjan är mycket expansiv och har målet att driva 50 verksamheter i landet 2019. Det största leklandet öppnade i Kungens kurva i mars 2017.

IKEA skapar en ny mötesplats i Kungens kurva

När IKEA Centers bygger ut i Kungens kurva så skapas mer av en mötesplats för besökarna än tidigare. Shoppingcentret växer med cirka 54 000 kvadratmeter och cirka 100 nya butiker.

Bostäder i Kungens kurva skapar en omväxlande och levande stadsdel

Planeringen av det nya bostadsområdet i Kungens kurva är i full gång. Här vill KF Fastigheter uppföra cirka 4200 bostäder med första inflyttning 2021/2022. I dag pågår arbetet med att undersöka vad som är möjligt att skapa i området. Målet är en levande och omväxlande stadsdel med all den närservice som krävs i form av allt från skolor och vård till caféer och butiker.

2017-12-13T08:57:16+00:00