Tangentvägen blir den nya huvudgatan

Den nya huvudgatan i Kungens kurva blir Tangentvägen. Den sträcker sig från Dialoggatan i väster fram till Smistavägen i öster. Här skapas en stadslik miljö där det blir attraktivt och säkert att ta sig fram till fots och med cykel.

Tangentvägen som går rakt ner från Smistavägen till Dialoggatan blir den nya genomfartsvägen i Kungens kurva. Gatumiljön omformas för att bli tryggare och passa in i en stadsdel som rymmer bostäder och service. Dessutom ingår gatan i det föreslagna stamnät för kollektivtrafik där busstrafik ska kunna ta sig fram utan att fastna i bilköer.

– För att skapa en stadslik miljö är det viktigt att stråk för gångtrafikanter och cyklister är tillgängliga och trygga, säger Sara Andersson, områdesstrateg för Kungens kurva, Huddinge kommun. Det handlar bland annat om naturliga mötesplatser, trivsam grön miljö och bra belysning.

Norr om Tangentvägen förnyar IKEA området till en mötesplats med ett växande shoppingcenter, och i söder skapas det stora bostadsområdet med cirka 4200 nya bostäder. Längs Tangentvägen planeras såväl torgyta som en damm för att öka attraktivitet och trivseln.

Handelsurbanitetsskala ger dialog kring Kungens kurvas utveckling

Kungens kurva är Sveriges största handelsområde med över 20 miljoner besökare varje år. Området står nu inför nya spännande utmaningar, som bostäder för cirka 10 000 invånare, och ett mer hållbart resande. Handelsurbanitetsskalan kan visa vägen för utvecklingen.

Kungens Kurva Shoppingcenter växer som planerat

Kungens Kurva Shoppingcenter växer som planerat IKEA Centres bygger ut Kungens Kurva Shoppingcenter för att rymma ytterligare drygt 100 fler butiker. Utbyggnaden skapar mer av en mötesplats för besökarna än tidigare. Planerna på [...]

Paus för resort i Kungens kurva

Huddinge kommun har valt att avsluta projektet med en resort i Kungens kurva, och tänkbara utvecklingsmöjligheter för fastigheten ska utredas inom ramen för utvecklingsplanen som tas fram under 2018.

2018-01-23T13:43:04+00:00