Dra upp ”rullgardinen” ovan för att se hur området kan förändras.

Sjönära stadsdel i Vårby planeras få cirka 2000 bostäder

Vårby ska få cirka 2000 nya bostäder i en ny sjönära stadsdel vid Vårbybadet. Dagens industribyggnader kan rivas i ett bostadsprojekt som ger plats till allt från bostäder och service till förskolor och även ett hotell.

Magnolia Bostad är företaget som planerar för ett bostadsprojekt som kan ge en helt ny stadsdel i Vårby. På platsen har det tidigare drivits bland annat ett bryggeri men nu kan industritomten bli en hållbar och levande stadsdel med grönområden och sociala mötesplatser.

– Vår ambition är att skapa 2000 nya bostäder i blandade upplåtelseformer, ett hotell, vårdboenden, förskolor, kommersiella verksamheter med bland annat närservice samt skapa förutsättningar för en fin strandpromenad längs med Mälaren, säger Dennis Söderlund Affärsutvecklingschef, Magnolia Bostad.

Bostadsprojekt i flera etapper

Ett första spadtaget till den nya stadsdelen kan tas år 2021, och en första inflyttning i färdiga bostäder bli år 2022. Ett detaljplaneprogram har inletts av Huddinge kommun som så småningom ska leda till ett bostadsprojekt med utbyggnad i flera olika etapper.

– Detta är ett fantastiskt läge för bostäder med närheten till Mälaren samtidigt som du har shopping i Kungens kurva ett stenkast därifrån och de arbetsplatser som växer fram i Flemingsberg på kort avstånd, säger Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun.

Här kan du följa planarbetet.

Byggstart av Ingvar Kamprads allé tidigast vid årsskiftet

Ingvar Kamprads allé blir namnet på den gata som byggs mellan Dialoggatan och Smistavägen i Kungens kurva. Byggstarten dröjer något i väntan på rätt tillstånd, och tidigast vid årsskiftet kan bygget komma igång.

Ny gång- och cykelbro planeras över E4:an

Ny gång- och cykelbro planeras över E4:an I sommar påbörjar Trafikverket de inledande arbetena med en ny trafikplats vid Lindvreten och en gång- och cykelbro över väg E4/E20. Den befintliga bron vid Lindvreten [...]

Populär dialog för utvecklingen av Kungens kurva

Populär dialog för utvecklingen av Kungens kurva Vad skulle locka dig att flytta till Kungens kurva? Naturen runt knuten, bra kommunikationer och närheten till handeln var de tre vanligaste svaren från de [...]

2018-01-23T13:23:36+00:00 13 december, 2017|