Dra upp ”rullgardinen” ovan för att se hur området kan förändras.

Sjönära stadsdel i Vårby planeras få cirka 2000 bostäder

Vårby ska få cirka 2000 nya bostäder i en ny sjönära stadsdel vid Vårbybadet. Dagens industribyggnader kan rivas i ett bostadsprojekt som ger plats till allt från bostäder och service till förskolor och även ett hotell.

Magnolia Bostad är företaget som planerar för ett bostadsprojekt som kan ge en helt ny stadsdel i Vårby. På platsen har det tidigare drivits bland annat ett bryggeri men nu kan industritomten bli en hållbar och levande stadsdel med grönområden och sociala mötesplatser.

– Vår ambition är att skapa 2000 nya bostäder i blandade upplåtelseformer, ett hotell, vårdboenden, förskolor, kommersiella verksamheter med bland annat närservice samt skapa förutsättningar för en fin strandpromenad längs med Mälaren, säger Dennis Söderlund Affärsutvecklingschef, Magnolia Bostad.

Bostadsprojekt i flera etapper

Ett första spadtaget till den nya stadsdelen kan tas år 2021, och en första inflyttning i färdiga bostäder bli år 2022. Ett detaljplaneprogram har inletts av Huddinge kommun som så småningom ska leda till ett bostadsprojekt med utbyggnad i flera olika etapper.

– Detta är ett fantastiskt läge för bostäder med närheten till Mälaren samtidigt som du har shopping i Kungens kurva ett stenkast därifrån och de arbetsplatser som växer fram i Flemingsberg på kort avstånd, säger Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun.

Här kan du följa planarbetet.

Hur reser du i Kungens kurva?

Just nu genomför Huddinge kommun en undersökning för att se hur Kungens kurvas besökare rör sig i området. Resultatet kommer att ligga till grund för en handlingsplan för hur vi behåller tillgängligheten i området och ökar andelen hållbara resor till, från och i Kungens kurva.

Handelsurbanitetsskala ger dialog kring Kungens kurvas utveckling

Kungens kurva är Sveriges största handelsområde med över 20 miljoner besökare varje år. Området står nu inför nya spännande utmaningar, som bostäder för cirka 10 000 invånare, och ett mer hållbart resande. Handelsurbanitetsskalan kan visa vägen för utvecklingen.

Kungens Kurva Shoppingcenter växer som planerat

Kungens Kurva Shoppingcenter växer som planerat IKEA Centres bygger ut Kungens Kurva Shoppingcenter för att rymma ytterligare drygt 100 fler butiker. Utbyggnaden skapar mer av en mötesplats för besökarna än tidigare. Planerna på [...]

2018-01-23T13:23:36+00:00