Några av de större utvecklingsprojekten i Kungens kurva.

Bredare organisation ger bättre förutsättningar

Nyligen skapades en ny organisation för samverkan i utvecklingen av Kungens kurva. Här deltar Huddinge kommun, Kungens kurvas företagarförening samt representanter för fastighetsägare i området. Målet med det bredare forumet är att skapa bättre förutsättningar för en starkare samverkan.  

För att möta behovet av en bredare information inkluderar den nya samverkansgruppen både företagare och fastighetsägare.

– Vi har ämnen som berör båda grupper och kan nu lyfta dem i ett gemensamt forum. Sedan kan vi även välja att arbeta vidare med enskilda frågeställningar i mindre projektgrupper. Jag tror att detta kommer att bidra till det samarbete vi behöver för att utveckla området på bästa sätt, säger Sara Andersson, områdesstrateg Kungens kurva, Huddinge kommun.

Bland de ämnen som kommer att lyftas i gruppen finns bland annat den kommande utvecklingsplanen för Kungens kurva, en hållbar trafiksituation i området, och den kommande bostadsutvecklingen.

– I utvecklingen av Kungens kurva kommer många olika projekt att pågå samtidigt, och tillsammans behöver vi hitta sätt att bibehålla områdets attraktivitet under byggtiden. Det kan handla om allt från att anordna gemensamma evenemang till att förstärka skyltning och förbättra kommunikationen, säger Sara Andersson.

Startmötet för den nya gruppen var i december och under 2018 finns fyra möten inplanerade. Dessutom planeras en större träff i vår för alla medlemmar i respektive förening med möjlighet att lyfta fler ämnen.

– Dit hoppas vi även bjuda in någon inspirerande person som kan ge oss ytterligare energi i den gemensamma utvecklingen av Kungens kurva, säger Sara Andersson.

Kungens kurva fortfarande störst

När tidningen Fastighetsvärlden listar Sveriges största handelsområden toppar Kungens kurva listan. Området täcker inte bara störst yta men leder även omsättningsmässigt.  Fastighetsvärlden tar hjälp av registertjänsten Swedish Shopping Centre Directory (SSCD) som räknar fram att Kungens kurvas detaljhandel, restaurang och service omsätter cirka 7,6 miljarder kronor år 2016

Leos största lekland

När Leos Lekland öppnade sin största verksamhet hittills valde de Kungens kurva. Här finns cirka 10 000 kvadrameter yta för barnens bus.  Leos Lekland är Nordens största och mest besökta leklandskedja. Kedjan är mycket expansiv och har målet att driva 50 verksamheter i landet 2019. Det största leklandet öppnade i Kungens kurva i mars 2017.

IKEA skapar en ny mötesplats i Kungens kurva

När IKEA Centers bygger ut i Kungens kurva så skapas mer av en mötesplats för besökarna än tidigare. Shoppingcentret växer med cirka 54 000 kvadratmeter och cirka 100 nya butiker.

2017-12-19T09:35:00+00:00