Några av de större utvecklingsprojekten i Kungens kurva.

Bredare organisation ger bättre förutsättningar

Nyligen skapades en ny organisation för samverkan av expansion och utveckling av Kungens kurva. Här deltar Huddinge kommun, Kungens kurvas företagarförening samt representanter för fastighetsägare i området. Målet med det bredare forumet är att skapa bättre förutsättningar för en starkare samverkan.  

För att möta behovet av en bredare information inkluderar den nya samverkansgruppen både företagare och fastighetsägare.

– Vi har ämnen som berör båda grupper och kan nu lyfta dem i ett gemensamt forum. Sedan kan vi även välja att arbeta vidare med enskilda frågeställningar i mindre projektgrupper. Jag tror att detta kommer att bidra till det samarbete vi behöver för att utveckla området på bästa sätt, säger Sara Andersson, områdesstrateg Kungens kurva, Huddinge kommun.

Bland de ämnen som kommer att lyftas i gruppen finns bland annat den kommande utvecklingsplanen för expansion av Kungens kurva, en hållbar trafiksituation i området, och en kommande bostadsutveckling.

– I utvecklingen av Kungens kurva kommer många olika projekt att pågå samtidigt, och tillsammans behöver vi hitta sätt att bibehålla områdets attraktivitet under byggtiden. Det kan handla om allt från att anordna gemensamma evenemang till att förstärka skyltning och förbättra kommunikationen, säger Sara Andersson.

Startmötet för den nya gruppen var i december och under 2018 finns fyra möten inplanerade. Dessutom planeras en större träff i vår för alla medlemmar i respektive förening med möjlighet att lyfta fler ämnen.

– Dit hoppas vi även bjuda in någon inspirerande person som kan ge oss ytterligare energi i en gemensamma utveckling och expansion av Kungens kurva, säger Sara Andersson.

Nu inleds en resvaneundersökning i Kungens kurva

Nu ska en resvaneundersökning genomföras tillsammans med företagen i Kungens kurva. Målet är att utveckla en plan för minskad trängsel, positiv marknadsföring och lägre koldioxidutsläpp. 

Handelsurbanitetsskala ger dialog kring Kungens kurvas utveckling

Kungens kurva är Sveriges största handelsområde med över 20 miljoner besökare varje år. Området står nu inför nya spännande utmaningar, som bostäder för cirka 10 000 invånare, och ett mer hållbart resande. Handelsurbanitetsskalan kan visa vägen för utvecklingen.

Kungens Kurva Shoppingcenter växer som planerat

Kungens Kurva Shoppingcenter växer som planerat IKEA Centres bygger ut Kungens Kurva Shoppingcenter för att rymma ytterligare drygt 100 fler butiker. Utbyggnaden skapar mer av en mötesplats för besökarna än tidigare. Planerna på [...]

2018-03-19T15:39:05+00:00