Några av de större utvecklingsprojekten i Kungens kurva.

Bredare organisation ger bättre förutsättningar

Nyligen skapades en ny organisation för samverkan av expansion och utveckling av Kungens kurva. Här deltar Huddinge kommun, Kungens kurvas företagarförening samt representanter för fastighetsägare i området. Målet med det bredare forumet är att skapa bättre förutsättningar för en starkare samverkan.  

För att möta behovet av en bredare information inkluderar den nya samverkansgruppen både företagare och fastighetsägare.

– Vi har ämnen som berör båda grupper och kan nu lyfta dem i ett gemensamt forum. Sedan kan vi även välja att arbeta vidare med enskilda frågeställningar i mindre projektgrupper. Jag tror att detta kommer att bidra till det samarbete vi behöver för att utveckla området på bästa sätt, säger Sara Andersson, områdesstrateg Kungens kurva, Huddinge kommun.

Bland de ämnen som kommer att lyftas i gruppen finns bland annat den kommande utvecklingsplanen för expansion av Kungens kurva, en hållbar trafiksituation i området, och en kommande bostadsutveckling.

– I utvecklingen av Kungens kurva kommer många olika projekt att pågå samtidigt, och tillsammans behöver vi hitta sätt att bibehålla områdets attraktivitet under byggtiden. Det kan handla om allt från att anordna gemensamma evenemang till att förstärka skyltning och förbättra kommunikationen, säger Sara Andersson.

Startmötet för den nya gruppen var i december och under 2018 finns fyra möten inplanerade. Dessutom planeras en större träff i vår för alla medlemmar i respektive förening med möjlighet att lyfta fler ämnen.

– Dit hoppas vi även bjuda in någon inspirerande person som kan ge oss ytterligare energi i en gemensamma utveckling och expansion av Kungens kurva, säger Sara Andersson.

Hyr kontor i Kungen kurva

Hyr eller köp kontor och lokal i Kungens kurva Kungens kurva är inte bara en del av Skandinaviens största shoppingområde. Här finns även kontorslokaler att hyra eller köpa. Och naturligtvis lediga lokaler till [...]

Byggstart av Ingvar Kamprads allé tidigast vid årsskiftet

Ingvar Kamprads allé blir namnet på den gata som byggs mellan Dialoggatan och Smistavägen i Kungens kurva. Byggstarten dröjer något i väntan på rätt tillstånd, och tidigast vid årsskiftet kan bygget komma igång.

Ny gång- och cykelbro planeras över E4:an

Ny gång- och cykelbro planeras över E4:an I sommar påbörjar Trafikverket de inledande arbetena med en ny trafikplats vid Lindvreten och en gång- och cykelbro över väg E4/E20. Den befintliga bron vid Lindvreten [...]

2018-04-11T14:23:04+00:00 13 december, 2017|