Första etappen av Förbifarten färdig: gång- och cykelbro över väg E4

Nu har gång- och cykelbron Sadelmakarbron invigts som den första etappen av Förbifart Stockholm. Bron knyter ihop Skärholmen och Kungens kurva, och är en förlängning av arbetet med att skapa bättre trafikmiljö för gående och cyklister i Kungens kurva.

Vid bandklippningen överlämnade Trafikverkets Per Lunde en tavla över det spektakulära bygget av bron för drygt ett år sedan. Han betonade att brobygget gjorts i nära samarbete med Huddinge kommun.

– Vi är både nöjda och stolta över resultatet. Inte minst med tanke på att det var tekniskt komplicerat då bron innehåller fjärrvärme- och fjärrkyleledningar som gör den ovanligt bred för en gång- och cykelbro, säger Per Lunde, biträdande projektledare, Trafikverket.

Huddinge kommuns Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, fanns på plats för att ta över ansvaret för Sadelmakarbron*.

– Vi tackar och tar emot bron. Det är väldigt viktigt att fortsätta behålla kopplingen mellan Skärholmen och Kungens kurva – Stockholm och Huddinge – även under byggnationen av Förbifart Stockholm, säger Malin Danielsson.

Ett nära samarbete är viktigt även i fortsättningen då Trafikverket ska fortsätta bygga på platsen en lång tid framåt, menade hon.

–  Vi behöver samarbeta för att bibehålla Kungens kurva som Nordens största handelsplats. Och nu kommer Huddinge att fortsätta arbetet med att stärka den offentliga miljön i Kungens kurva – bland annat genom att bygga ut möjligheterna till gång- och cykeltrafik i området, säger Malin Danielsson.

Första etappen av Förbifarten

Även en del närboende lockades till lördagsförmiddagens invigning. På plats fanns Trafikverkets Ida Fagerström med sonen Charlie, cirka 7 månader gammal. Hon var projekteringsledare för brobygget fram till i höstas.

– Det känns som om jag är här med mina två bebisar. Jag har jobbat med bron från det vi började rita på den tills dess Charlie kom i september i fjol. Och då var ju bron nästan färdig.

Vad var det svåraste i brobygget?

– Gestaltningsmässigt var den största utmaningen att få den bli en attraktiv övergång som människor vill använda sig av. Och att hitta ett samspel i denna stora trafikmiljö. Det får inte kännas som du ska gå över en liten spång. När resten av Förbifarten blir färdig så kommer bron att kännas som en del av helheten, säger hon.

Att detta är den första biten av Förbifart Stockholm som blir färdig gör det extra roligt, menar hon.

– Det är roligt att arbeta med ett projekt som Förbifarten som många känner till och har en åsikt om. Jag är jättestolt att arbeta med detta projekt och ser nyttan direkt, både för mig själv och alla andra i Stockholmsregionen, säger Ida Fagerström.

 

Sadelmakarbron nu i Huddinges ägo

Nu tillhör Sadelmarkarbron Huddinge kommun som tar över drift och underhåll. När trafikplatserna söder om Kungens Kurva blir färdiga kommer även de att ägas av Huddinge kommun. Samt den kommande gång- och cykeltunneln som byggs på ungefär samma plats som den tidigare.

Läs mer om det pågående arbetet med Förbifart Stockholm

Redan under slutet av förra året invigdes det nya gång- och cykelstråket runt Kungens kurva.

Här kan du se hur det 54 ton tunga brolyftet gick till när bron byggdes, något som krävde en avstängning av den viktiga trafikleden.

*Namnet har bron fått från Sadelmakartorp som låg i nära anslutning till platsen.

Foto: Håkan Lindgren

Nu inleds en resvaneundersökning i Kungens kurva

Nu ska en resvaneundersökning genomföras tillsammans med företagen i Kungens kurva. Målet är att utveckla en plan för minskad trängsel, positiv marknadsföring och lägre koldioxidutsläpp. 

Handelsurbanitetsskala ger dialog kring Kungens kurvas utveckling

Kungens kurva är Sveriges största handelsområde med över 20 miljoner besökare varje år. Området står nu inför nya spännande utmaningar, som bostäder för cirka 10 000 invånare, och ett mer hållbart resande. Handelsurbanitetsskalan kan visa vägen för utvecklingen.

Kungens Kurva Shoppingcenter växer som planerat

Kungens Kurva Shoppingcenter växer som planerat IKEA Centres bygger ut Kungens Kurva Shoppingcenter för att rymma ytterligare drygt 100 fler butiker. Utbyggnaden skapar mer av en mötesplats för besökarna än tidigare. Planerna på [...]

Paus för resort i Kungens kurva

Huddinge kommun har valt att avsluta projektet med en resort i Kungens kurva, och tänkbara utvecklingsmöjligheter för fastigheten ska utredas inom ramen för utvecklingsplanen som tas fram under 2018.

Nu ska STFG utbilda framtidens elbilsmekaniker

STFG (Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium) i Kungens kurva växer för att möta branschens skriande behov av arbetskraft. Cirka 95 procent av arbetsgivarna upplever en brist på personal.

2018-01-23T13:38:34+00:00