Första etappen av Förbifarten färdig: gång- och cykelbro över väg E4

Nu har gång- och cykelbron Sadelmakarbron invigts som den första etappen av Förbifart Stockholm. Bron knyter ihop Skärholmen och Kungens kurva, och är en förlängning av arbetet med att skapa bättre trafikmiljö för gående och cyklister i Kungens kurva.

Vid bandklippningen överlämnade Trafikverkets Per Lunde en tavla över det spektakulära bygget av bron för drygt ett år sedan. Han betonade att brobygget gjorts i nära samarbete med Huddinge kommun.

– Vi är både nöjda och stolta över resultatet. Inte minst med tanke på att det var tekniskt komplicerat då bron innehåller fjärrvärme- och fjärrkyleledningar som gör den ovanligt bred för en gång- och cykelbro, säger Per Lunde, biträdande projektledare, Trafikverket.

Huddinge kommuns Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, fanns på plats för att ta över ansvaret för Sadelmakarbron*.

– Vi tackar och tar emot bron. Det är väldigt viktigt att fortsätta behålla kopplingen mellan Skärholmen och Kungens kurva – Stockholm och Huddinge – även under byggnationen av Förbifart Stockholm, säger Malin Danielsson.

Ett nära samarbete är viktigt även i fortsättningen då Trafikverket ska fortsätta bygga på platsen en lång tid framåt, menade hon.

–  Vi behöver samarbeta för att bibehålla Kungens kurva som Nordens största handelsplats. Och nu kommer Huddinge att fortsätta arbetet med att stärka den offentliga miljön i Kungens kurva – bland annat genom att bygga ut möjligheterna till gång- och cykeltrafik i området, säger Malin Danielsson.

Första etappen av Förbifarten

Även en del närboende lockades till lördagsförmiddagens invigning. På plats fanns Trafikverkets Ida Fagerström med sonen Charlie, cirka 7 månader gammal. Hon var projekteringsledare för brobygget fram till i höstas.

– Det känns som om jag är här med mina två bebisar. Jag har jobbat med bron från det vi började rita på den tills dess Charlie kom i september i fjol. Och då var ju bron nästan färdig.

Vad var det svåraste i brobygget?

– Gestaltningsmässigt var den största utmaningen att få den bli en attraktiv övergång som människor vill använda sig av. Och att hitta ett samspel i denna stora trafikmiljö. Det får inte kännas som du ska gå över en liten spång. När resten av Förbifarten blir färdig så kommer bron att kännas som en del av helheten, säger hon.

Att detta är den första biten av Förbifart Stockholm som blir färdig gör det extra roligt, menar hon.

– Det är roligt att arbeta med ett projekt som Förbifarten som många känner till och har en åsikt om. Jag är jättestolt att arbeta med detta projekt och ser nyttan direkt, både för mig själv och alla andra i Stockholmsregionen, säger Ida Fagerström.

 

Sadelmakarbron nu i Huddinges ägo

Nu tillhör Sadelmarkarbron Huddinge kommun som tar över drift och underhåll. När trafikplatserna söder om Kungens Kurva blir färdiga kommer även de att ägas av Huddinge kommun. Samt den kommande gång- och cykeltunneln som byggs på ungefär samma plats som den tidigare.

Läs mer om det pågående arbetet med Förbifart Stockholm

Redan under slutet av förra året invigdes det nya gång- och cykelstråket runt Kungens kurva.

Här kan du se hur det 54 ton tunga brolyftet gick till när bron byggdes, något som krävde en avstängning av den viktiga trafikleden.

*Namnet har bron fått från Sadelmakartorp som låg i nära anslutning till platsen.

Foto: Håkan Lindgren

Hyr kontor i Kungen kurva

Hyr eller köp kontor och lokal i Kungens kurva Kungens kurva är inte bara en del av Skandinaviens största shoppingområde. Här finns även kontorslokaler att hyra eller köpa. Och naturligtvis lediga lokaler till [...]

Byggstart av Ingvar Kamprads allé tidigast vid årsskiftet

Ingvar Kamprads allé blir namnet på den gata som byggs mellan Dialoggatan och Smistavägen i Kungens kurva. Byggstarten dröjer något i väntan på rätt tillstånd, och tidigast vid årsskiftet kan bygget komma igång.

Ny gång- och cykelbro planeras över E4:an

Ny gång- och cykelbro planeras över E4:an I sommar påbörjar Trafikverket de inledande arbetena med en ny trafikplats vid Lindvreten och en gång- och cykelbro över väg E4/E20. Den befintliga bron vid Lindvreten [...]

Populär dialog för utvecklingen av Kungens kurva

Populär dialog för utvecklingen av Kungens kurva Vad skulle locka dig att flytta till Kungens kurva? Naturen runt knuten, bra kommunikationer och närheten till handeln var de tre vanligaste svaren från de [...]

Hur reser du i Kungens kurva?

Just nu genomför Huddinge kommun en undersökning för att se hur Kungens kurvas besökare rör sig i området. Resultatet kommer att ligga till grund för en handlingsplan för hur vi behåller tillgängligheten i området och ökar andelen hållbara resor till, från och i Kungens kurva.

2018-01-23T13:38:34+00:00 8 maj, 2017|